Η Κοκκινιά στην Απελευθέρωση

16.12.2014 | ZASKAR

Τον κ. Δεσύπρη Μιχάλη τον γνωρίζαμε μόνο ως προϊστάμενος του τμήματος Παιδείας & Δια Βίου Μάθησης του δήμου Νίκαιας - Αγ. Ι. Ρέντη. Πριν μερικούς μήνες μας προσέγγισε ως υποψήφιος Διδάκτωρ ζητώντας να αντλήσει υλικό για την Διατριβή που εκπονεί στο Πάντειο Πανεπιστήμιο (την οποία αναμένουμε με ανυπομονησία). Στα πλαίσια αυτά είχαμε την ευκαιρία να γνωριστούμε καλύτερα.

Η Κοκκινιά στην Απελευθέρωση

Σε μια από τις συναντήσεις μας ανέφερε για τη διεξαγωγή του συνεδρίου με τίτλο “Από την Απελευθέρωση στα Δεκεμβριανά: Μία τομή στη νεότερη πολιτική ιστορία της Ελλάδας” και την πρόθεσή του να ερευνήσει επιπλέων υλικό (από αυτό που διαθέτουμε), έτσι ώστε να κρίνει (με βάση και όσα άλλα έχει ήδη βρει) για το αν μπορεί να συμμετάσχει με δική του εισήγηση, η οποία θα αναφέρεται στη Νίκαια την περίοδο των Δεκεμβριανών.

Την Παρασκευή, 21 Νοεμβρίου 2014 ανακοίνωσε τη δουλειά του με τίτλο “Η Κοκκινιά στην Απελευθέρωση” στο Πάντειο Πανεπιστήμιο. Την δουλειά αυτή, σήμερα, σας την παρουσιάζουμε σε άρθρο.

συνέχεια »

Στο Τριήμερο Συνέδριο “Βιομηχανική Κληρονομιά: Αναβίωση και Βιωσιμότητα”  (Μουσείο Μπενάκη) για την Κεραμουργική Βιομη- χανία “Κρίτων Ευστ. Δηλαβέρης ΑΕ”

06.06.2013 | ZASKAR

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής (ΕΙΑ) μαζί με το Ελληνικό Τμήμα της Διεθνούς Επιτροπής για τη Διατήρηση της Βιομηχανικής Κληρονομιάς (TICCIH) τα Τμήματα των Αρχιτεκτονικών Σχο- λών Ελλάδος, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ) και το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελη- τήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ) συνδιοργανώνουν το Τριήμερο Συνέδριο ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ: ΑΝΑΒΙΩΣΗ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ στο Μουσείο Μπενάκη από την Παρασκευή 7 Ιουνίου 2013 έως την Κυριακή 9 Ιουνίου 2013.

Στο Τριήμερο Συνέδριο “Βιομηχανική Κληρονομιά: Αναβίωση και Βιωσιμότητα” (Μουσείο Μπενάκη) για την Κεραμουργική Βιομηχανία “Κρίτων Ευστ. Δηλαβέρης ΑΕ”

Η δική μας ομάδα, που απαρτίζεται από την Ειρήνη Ρούλια (Αρχιτέκτων Μηχανικό), Μάγδα Δη- μητροπούλου (Αρχιτέκτων Μηχανικό) και Γιώργο Α. Βεράνη (Μηχανικό Βιομηχανικού Σχεδια- σμού), θα συμμετάσχει στις διαδικασίες του συνεδρίου παρουσιάζοντας την έρευνά της με θέμα: Κεραμουργική ΒιομηχανίαΚρίτων Ευστ. Δηλαβέρης ΑΕ” (1935-1985) το Σάββατο, 8 Ιουνίου 2013 στις 12:30.
Η Κρίτων Ευστ. Δηλαβέρης ΑΕ αποτέλεσε την πρώτη και μεγαλύτερη κεραμουργική βιομηχανία της Ελλάδος, εισάγοντας τη γραμμή παραγωγής κ κατασκευάζοντας τους ποιοτικότερους πλίν- θους & κεράμους, εκ των οποίων ανοικοδομήθηκε σημαντικότατο μέρος της χώρας. Το εργο- στάσιο έχει παύσει οριστικά τη λειτουργία του το 1985. Σήμερα αποτελεί το μοναδικό (χαρακτη- ρισμένο) μνημείο βιομηχανικής ιστορίας της πόλης μας.

συνέχεια »