Η Κοκκινιά στην Απελευθέρωση

16.12.2014 | ZASKAR

Τον κ. Δεσύπρη Μιχάλη τον γνωρίζαμε μόνο ως προϊστάμενος του τμήματος Παιδείας & Δια Βίου Μάθησης του δήμου Νίκαιας - Αγ. Ι. Ρέντη. Πριν μερικούς μήνες μας προσέγγισε ως υποψήφιος Διδάκτωρ ζητώντας να αντλήσει υλικό για την Διατριβή που εκπονεί στο Πάντειο Πανεπιστήμιο (την οποία αναμένουμε με ανυπομονησία). Στα πλαίσια αυτά είχαμε την ευκαιρία να γνωριστούμε καλύτερα.

Η Κοκκινιά στην Απελευθέρωση

Σε μια από τις συναντήσεις μας ανέφερε για τη διεξαγωγή του συνεδρίου με τίτλο “Από την Απελευθέρωση στα Δεκεμβριανά: Μία τομή στη νεότερη πολιτική ιστορία της Ελλάδας” και την πρόθεσή του να ερευνήσει επιπλέων υλικό (από αυτό που διαθέτουμε), έτσι ώστε να κρίνει (με βάση και όσα άλλα έχει ήδη βρει) για το αν μπορεί να συμμετάσχει με δική του εισήγηση, η οποία θα αναφέρεται στη Νίκαια την περίοδο των Δεκεμβριανών.

Την Παρασκευή, 21 Νοεμβρίου 2014 ανακοίνωσε τη δουλειά του με τίτλο “Η Κοκκινιά στην Απελευθέρωση” στο Πάντειο Πανεπιστήμιο. Την δουλειά αυτή, σήμερα, σας την παρουσιάζουμε σε άρθρο.

συνέχεια »

Μνημονικοί τόποι Αντίστασης στη Νίκαια

23.09.2014 | ZASKAR

Η ανακοίνωση στα “Σεμινάρια της Ερμούπολης” της Νικαιώτισσας Μεταπτυχιακής Φοιτήτριας του τμ. Πολιτικής Επιστήμης & Ιστορίας (Πάντειο Παν/μιο), Κυριακής Παπαθανασοπούλου (το halkidona.gr συνεργάστηκε μαζί της για την εκπόνηση της παρούσας εργασίας), εξετάζει τις υλικές μνημονικές διεργασίες με τις οποίες η Νίκαια επιλέγει να κατασκευάζει τη μνήμη της Εθνικής Αντίστασης.

Μνημονικοί τόποι Αντίστασης στη Νίκαια

Στο πλαίσιο της παραπάνω μεθοδολογικής αρχής, τα μνημεία και οι μνημονικοί τόποι δεν αντιμετωπίζονται ως απλά καλλιτεχνικά δημιουργήματα που κοσμούν έναν υπαίθριο χώρο, αλλά ως ζώσες αφηγηματικές πρακτικές που τροφοδοτούν τη συλλογική μνήμη και ανα- δεικνύουν το σύνολο των αναμνήσεων που έχει επιλέξει να μοιράζεται μια κοινωνία. Σκοπός είναι να αναδειχθούν όχι μόνο οι διαδικασίες ανέγερσης των μνημείων, αλλά να αναλυ- θούν οι επιδιώξεις τόσο των παραγγελιοδόχων και των χρηματοδοτών, όσο και να εντοπιστούν οι πολιτικές διαχείρισης της μνήμης.

Με την τοποθέτηση δημόσιων γλυπτών και τη δημιουργία τόπων μνήμης, η Νίκαια προσπαθεί να αναδείξει και να διατηρήσει τη συμμετοχή της στην Εθνική Αντίσταση, ενώ παράλληλα κατασκευάζει την τοπική και συλλογική της μνήμη. Τα πολλαπλά ερωτήματα που τίθενται αφορούν, τον ιστορικό χρόνο, το πολιτικό πλαίσιο κατά το οποίο αποφασίστηκε η ανέγερση των μνημείων της Αντίστασης, τους επίσημους κρατικούς ή ιδιωτικούς φορείς που παρήγ- γειλαν την ανέγερσή τους, ώστε να αναδειχθεί η πολιτική διαχείριση των μνημείων και η αλ- ληλοκατασκευή της μνήμης και της λήθης και του διάλογου ανάμεσα στη σιωπή και την υπόμνηση που διακρίνει κάθε κατασκευή μνήμης. Τέλος, θα διατυπωθούν ορισμένες συμπε- ρασματικές σκέψεις σε σχέση με την πολιτική διαχείριση και τη διεκδίκηση της μνήμης μέσα από την πληθώρα των μνημείων και των μνημονικών τόπων της περιοχής.

συνέχεια »

Γυναίκες της Νίκαιας

08.03.2014 | ZASKAR

Διεθνής ημέρα των δικαιωμάτων των γυναικών η σημερινή. Έχει τις ρίζες της στις διαμαρτυρίες των γυναικών στις αρχές του εικοστού αιώνα στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ, που ζητούσαν ίσα δι- καιώματα, καλύτερες συνθήκες εργασίας καθώς και δικαίωμα ψήφου. Θεσμοθετήθηκε το 1977 από τον ΟΗΕ.

Γυναίκες της Νίκαιας

Εμείς βέβαια, παραμένοντας πιστοί στα “περί της πόλεως” θα αναφερθούμε -τιμής ένεκεν- σε ορισμένες γυναίκες που τίμησαν τη Νίκαια.

συνέχεια »

Α. Τάσσος - Λεπτομέρεια Εμφυλίου Πολέμου (Επιτάφιος)

26.08.2013 | ZASKAR

Επιτάφιος: (1.) ο Επιτάφιος Θρήνος - η θρησκευτική ακολουθία της Μεγάλης Παρασκευής, (2.) ο ειδικός κλωβός που αναπαριστά τον Τάφο του Ι. Χρηστού, (3.) καθιερωμένη ονομασία του αποσπάσματος από το έργο του Θουκυδίδη το οποίο, σύμφωνα με τον συγγραφέα, περιέχει το λόγο του Περικλή για τους πρώτους νεκρούς του Πελοποννησιακού Πολέμου, (4.) ποίημα του Γιάννη Ρίτσου.
Υπάρχει ωστόσο και μια ακόμα ερμηνεία που μπορεί να προστεθεί μαζί με όσες ειπώθηκαν προηγουμένως. Ο λόγος για την τρίπτυχη ξυλογραφία του Α. Τάσσου που δεσπόζει στο κέντρο της αίθουσας εκδηλώσεων του δήμου Νίκαιας η οποία αποτελεί, μαζί με το γλυπτό του Γεώρ. Ζογγολόπουλου στην πλατείας της Οσίας Ξένης, τις σημαντικότερες παρακαταθήκες τέχνης στην πόλη μας, άρρηκτα συνδεδεμένες με την ιστορία της.

Α.Τάσσος: Λεπτομέρεια Εμφυλίου Πολέμου (Επιτάφιος)

Το halkidona.gr, σε συνέχεια αυτής της καταγραφής, ζήτησε τη βοήθεια της Ιστορικού Τέχνης, Επιμελήτριας του Τμήματος Συλλογής Έργων Τέχνης της Alpha Bank Ειρήνης Οράτη και της “Εταιρείας Εικαστικών Τεχνών Α. Τάσσος”, προσπαθώντας να προσεγγίσει το εμβληματικό αυτό έργο, ως ελάχιστο φόρο τιμής στον δημιουργό του (Α. Τάσσο), αλλά και στην ίδια την πόλη της Νίκαιας.

συνέχεια »

Οδός Μοργκεντάου

14.07.2013 | ZASKAR

του MLP

Οδός Πέτρου Ράλλη, στον παλαιό συνοικισμό της Νέας Κοκκινιάς, Νίκαια όπως εν τέλει επι- κράτησε να ονομάζεται μετά το 1940.

Οδός Μοργκεντάου

Στην διασταύρωση με την οδό Γέμελου, πίσω από τις φθαρμένες και μισό-κρεμασμένες σύγ- χρονες (;) πινακίδες ονοματοδοσίας, καρφωμένη σε ένα παλιό κτίριο, η πολυκαιρισμένη πινα- κίδα που αναγράφει “Οδός Μοργκεντάου”, με την χαρακτηριστική αναγραφή του δίψηφου φω- νήεντος “ου”, τραβάει την προσοχή μου.

συνέχεια »

Η Δημιουργία της Κοκκινιάς

19.05.2013 | ZASKAR
Κατηγορία Ιστορία

του ΜΙΧ. Λ. ΡΟΔΑ

Η “Εικονογραφημένη” παραχωρεί σήμερον τας σελίδας της εις τον προσφυγικόν κόσμον δια να παρουσιάση ένα θαυμαστόν έργον εγκαταστάσεως το οποίον εγένετο χωρίς θόρυβον εις την Κοκκινιά, εγγύτατα του Πειραιώς, εις τους πρόποδας του Κορυδαλλού και επί της αρχαίας οδού της Σαλαμίνος.

Η Δημιουργία της Κοκκινιάς

Δι’ αποφάσεως της Επαναστάσεως του 1922 εγένετο η απαλλοτρίωσις διαφόρων οικοπέδων και το ταμείον περιθάλψεως προσφύγων παρεχώρησε τα πρώτα χρηματικά ποσά δια την δημιουρ- γίαν του συνοικισμού. Την 18ην Μαρτίου 1923 κατετέθη ο θεμέλιος λίθος. Είναι ιστορική η μέρα αύτη δια τον προσφυγικόν κόσμον, διότι από τας αποθήκας και τους δρόμους του Πειραιώς επρόκειτο να στεγασθεί μονίμως, ν’ αναπαυθεί κάτω από μίαν στέγη ιδικήν του, να παρηγορηθεί δια την απώλειαν των μικρών ή μεγάλων σπιτιών του εις την Μ. Ασίαν.

Η δημιουργία του συνοικισμού της Κοκκινιάς ανετέθη υπό του τότε υπουργού κ. Δοξιάδου εις  ένα άνθρωπον ο οποίος δεν είχε μόνον την πείραν του επιστήμονος μηχανικού. Αλλά είχε και την  στοργήν ν’ αποκαταστήσει ταχέως τα ανθρώπινα ράκη τα οποία υπέφερον τα πάνδεινα εις τας  αποθήκας. Εις τον κo Διονύσιον Γ. Κόκκινον. Το μυστικόν της επιτυχίας της αποκαταστάσεως  των προσφύγων δεν συνίστατο μόνον εις την χρηματικήν δαπάνην. Έπρεπε να κυριαρχήσει πρω- τίστως ο πόνος και ο αλτρουϊσμός, η αγωνία δια να στεγασθούν το ταχύτερον τα θύματα της με- γάλης καταστροφής.

συνέχεια »

Ο Πόντος ανά τους αιώνας

19.05.2013 | ZASKAR

Απόσπασμα από το άρθρο του Αντώνη Ευγενίδη “Ο πόντος ανά τους αιώνας - ένα παλιό ξεχα- σμένο βιβλίο” (Μηνιαία Εκπολιτιστική Επιθεώρηση “ἡ Νίκαια”, Τεύχος 5 - Ιούλιος 1955) το οποίο ήταν βασισμένο σε στοιχεία από το 1914 ως την καταστροφή του ομότιτλου βιβλίου του Πανοσι- ολογιότατου Αρχιμανδρίτη Πανάρετου Τοπαλίδη “Ο πόντος ανά τους αιώνας” (τυπωμένο στην Δράμα το 1926):

Ο Πόντος ανά τους αιώνας

Ο Πόντος (ο συγγραφέας σε αντίθεση με άλλους συγγραφείς τοποθετεί τον Πόντο στα πραγμα- τικά του όρια, ήτοι στις επαρχίες: Τραπεζούντος, Ροδοπόλεως, Χαλδείας και Κερασούντος, Κο- λωνίας, Αμάσειας και Νεοκαισαρίας), είχε 697.000 Έλληνες Ορθόδοξους, 1.459 κληρικούς, 11 πόλεις, 41 κωμοπόλεις, 1.013 χωριά, 3 γυμνάσια, 7 ημιγυμνάσια, 1.047 σχολαρχεία και δημο- τικά σχολεία, 1.236 καθηγητές, δασκάλους και δασκάλες, 75.953 μαθητές, 1.131 εκκλησίες, 12 ανδρικά και 10 γυναικεία μοναστήρια, 1.647 περίπου παρεκκλήσια, 14 φιλανθρωπικά σωματεία, 23 φιλόπτωχες αδελφότητες, 2 νοσοκομεία, 1 κοινοτικό ταπητουργείο και 1 λύκειο.

συνέχεια »

Σκέψεις με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα Μουσείων

17.05.2013 | ZASKAR

Το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων (I.C.O.M.), επιθυμώντας να αναδείξει το ρόλο των Μουσείων στη σύγχρονη κοινωνία, όρισε από το 1977 τη 18η Μαΐου ως Διεθνή Ημέρα Μουσείων.
Το μήνυμα αυτής της επετείου είναι “να γίνουν τα Μουσεία φορείς πολιτισμικών ανταλλαγών, με σκοπό την ανάπτυξη της μόρφωσης και της αμοιβαίας κατανόησης, τη συνεργασία και την ειρήνη ανάμεσα στους λαούς”.

Διεθνή Ημέρα Μουσείων

Με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα Μουσείων λοιπόν, έχοντας όμως πάντοτε ως γνώμονα τον σκοπό: ανάπτυξη μόρφωσης, αμοιβαία κατανόηση, συνεργασία και ειρήνη ανάμεσα στους λαούς, αλλά και ως δεδομένο το δικό μας ΚΛΕΙΣΤΟ “μουσείο”, θα προσπαθήσω να αναπτύξω ορισμένες σκέψεις…

συνέχεια »

Η Πρωτοκυκλαδική Τέχνη από τον Δρ. Ιωάννη Χ. Παπαιωάννου

17.01.2013 | ZASKAR

Πριν από 5000 χρόνια περίπου, την Πρώιμη Eποχή του Χαλκού ( 3200 - 2000 π.Χ. ), γεννήθηκε στις Kυκλάδες, στα μικρά αυτά νησιά του Aιγαίου, ένας καινούριος και ξεχωριστός πολιτισμός, ο Kυκλαδικός.
Από τον Kυκλαδικό Πολιτισμό δεν σώθηκαν καθόλου γραπτά κείμενα. Για τον τρόπο που ζούσαν και την τέχνη τους μαθαίνουμε από τα αγγεία, τα ειδώλια, τα όπλα, τα εργαλεία και τα κοσμήματα που βρίσκουν αρχαιολόγοι στις ανασκαφές, τα οποία ενέπνευσαν κ εμπνέουν ακόμα χιλιάδες επιστήμονες και καλλιτέχνες.
Όλοι μας μπορεί να έχουμε δει, μπορεί ακόμα και να διαθέτουμε τέτοια αντικείμενα. Αλλοτε αν τίγραφα και άλλοτε σύγχρονα. Κάποιοι τα βλέπουν αρχαϊκά και κάποιοι όμως μοντέρνα! Τούτα αποτέλεσαν την αφορμή κι έτσι…

Η Πνευματική Εστία Νίκαιας προσκαλεί φίλους και ενδιαφερόμενους στην ομιλία του Αρχιτέ- κτων - Ιστορικού Τέχνης Δρ. Ιωάννη Χ. Παπαιωάννου με θέμα την “Πρωτοκυκλαδική Τέχνη” που θα γίνει την Τετάρτη 23 Ιαν. 2013 και ώρα 20:00 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δημαρχείου Νίκαιας.

συνέχεια »

Η Μεγάλη Θυσία

14.08.2012 | ZASKAR

του Δημήτρη Διαναντίδη

Έχω μπροστά μου ένα σημείωμα του αντι-προέδρου της διεθνούς οργανώσεως αντιστάσεως, γνωστού φιλέλληνος Αυστριακού και φίλου μου προσωπικού Dr. Stainer, σχετικό με τις θυσίες  τις οποίες υπέστησαν διάφοραι πόλεις της Ευρώπης, από τις θηριωδίες των Ναζιστών του Χίτ- λερ.
Βλέπω λοιπόν ότι ο Dr. Stainer ο οποίος προ καιρού μας έκανε την τιμήν να επισκεφθεί την πόλην μας, να δίνει μαζί με τα Καλάβρυτα, το Δίστομο και την Κρήτη, ξεχωριστή θέση στην πόλην μας για τις βαριές θυσίες που υπέστη αυτή από τα ανδράποδα του Χίτλερ, τις οποίες όμως περιορίζει σε μια μόνον μέρα, στην αποφράδα εκείνη ημέρα της 17ης Αυγούστου 1944, χωρίς να επεκτείνεται εις τα προ και μετά την ημέραν αυτή εκατόμβας των θυσιών που προσέφερεν η πόλης αυτή εις τον βωμόν της ελευθερίας κάτω από τα ανηλεή κτυπήματα ενός αδυσώπητου κατακτητή, που ούτε ιερόν είχεν, ούτε όσιον.

Μια σύντομη ανασκόπηση και μια μικρή προσθήκη θέλω να κάμω στα όσα ο εκλεκτός αγωνι- στής της ελευθερίας αναφέρει…

συνέχεια »