Όσα δε φτάνει η αλεπού τα κάνει κρεμαστάρια…

30.03.2014 | ZASKAR

του Νικόλαου Α. Λεωτσάκου

Σε κάποιο από τα τελευταία δημοτικά συμβούλια ρώτησα τον δήμαρχο γιατί η πόλη μας δεν επωφελήθηκε του θεσμού των ΚΕΠ υγείας. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο μέσω ΕΣΠΑ υπό τις οδηγίες του ΠΟΥ (Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας) και το οποίο αφορά την πρόληψη νοσημάτων, την προαγωγή της υγείας και τον προσυμπτωματικό έλεγχο. Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό πρόγραμμα για την πρόληψη της υγείας που μας προσφερόταν δωρεάν και που το χάσαμε, γιατί πολύ απλά η δημοτική αρχή δεν ασχολήθηκε. Είναι πραγματικά κρίμα που χάθηκε μια τέτοια ευκαιρία ειδικά με τόσους ανασφάλιστους συνδημότες μας. Μοναδική προϋπόθεση για να πάρουμε μέρος στο πρόγραμμα ήταν να είμαστε μέλος του ΕΔΔΥΠΠΥ (Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων - Προαγωγή Υγείας), το οποίο αριθμεί 150 μέλη - δή- μους ανά την Ελλάδα (ανάμεσά τους δήμοι όπως: Κερατσίνι, Πέραμα, Κορυδαλλός, Πειραιάς, Αγ. Βαρβάρα κ.α.).

Όσα δε φτάνει η αλεπού τα κάνει κρεμαστάρια...

Η απάντηση του δήμαρχου ήταν ότι πρόκειται για μια περίεργη ( ! ! ! ) ιστορία και πως πήραν μέρος στο πρόγραμμα μόνον κυβερνητικοί δήμοι ! ! !

Καταρχήν οι περισσότεροι δήμοι που θα πάρουν μέρος στο πρόγραμμα δεν είναι κυβερνητικοί. Κατά δεύτερον αν δε με απατά η μνήμη μου, δεν είχε πάρει χρίσμα από το ΠΑΣΟΚ του Γιώργου Παπανδρέου ο δήμαρχός μας στις προηγούμενες εκλογές; Και κατά τρίτον, αλίμονο αν είναι να διεκδικούμε κάτι μόνο όταν υποστηριζόμαστε από την εκάστοτε κυβέρνηση.

συνέχεια »

3 μεγάλα έργα για τη Νίκαια

29.05.2013 | ZASKAR

Τρία νέα μεγάλα έργα για τη Νίκαια έχουν ήδη υπογραφεί από τον εντεταλμένο της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Αντιπεριφερειάρχη Λεωνίδα Αθανασιάδη παίρνοντας τον δρό- μο προς την τελική τους έγκριση από το υπουργείο Ανάπτυξης. Σύμφωνα με πληροφορίες τα 3 έργα -που μπορεί να ξεπεράσουν τα 1,8 εκατ. ευρώ-, έχουν ήδη συμπεριληφθεί στον προ- ϋπολογισμό που θα χρηματοδοτήσει η Περιφέρεια Αττικής μέσω του Προγράμματος Δημο- σίων Επενδύσεων.

3 μεγάλα έργα για τη Νίκαια

Αναλυτικότερα τα έργα αφορούν (α.) την κατασκευή ποδοσφαιρικού γηπέδου 5×5 στο χώρο του Δημοτικού Γυμναστηρίου Νεάπολης (με προϋπολογισμό μελέτης 78.500€), (β.) οικοδο- μικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες στοΚατράκειοΔημοτικό Θέατρο Νίκαιας (με εν- δεικτικό προϋπολογισμό 850.000€) και (γ.) την ανακατασκευή της πλατείας Χαλκηδόνας (με ενδεικτικό προϋπολογισμό 950.000€).
Το Δημοτικό Συμβούλιο Νίκαιας - Αγίου Ι. Ρέντη έχοντας πλήρη συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής έχει ήδη προχωρήσει στην ψήφιση της μελέτης για την κατασκευή του γηπέδου 5×5 που πρόκειται να γίνει στο Δημοτικό Γυμναστήριο Νεάπολης (στον χώρο όπου σήμερα βρίσκεται το γηπεδάκι του μπάσκετ, πίσω από την Θύρα 3).

συνέχεια »

Σχέδιο δράσης για 80 ανέργους ευπαθών κοινωνικών ομάδων

17.01.2013 | ZASKAR
Κατηγορία Εργασία

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη “ΕΣΤΙΑ” και ο Δήμος Νίκαιας - Αγ. Ι. Ρέντη ως συμμετέχων, διοργανώ- νουν εναρκτήρια εκδήλωση ενημέρωσης για την Πράξη “Τοπικές Δράσεις Κοινωνικής Ενταξης  για Ευάλωτες Ομάδες στην περιοχή Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ι. Ρέντη” που υλοποιείται στο πλαί- σιο ΕΣΠΑ και του Επιχ/κού Προγράμματος “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού” 2007-2013, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 23 Ιανουαρίου ’13 και ώρα 18:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.

Στόχος είναι το να ενημερωθούν οι ωφελούμενοι αλλά και οι τοπικοί φορείς για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης ανέργων ευάλωτων κοινωνικά ομάδων και αποσκοπεί στο να εντάξει στην αγορά εργασίας 80 ανέργους στην περιοχή μας, προερχόμενους από ευπαθείς κοινωνικά ομάδες αξιοποιώντας σε μεγάλο βαθμό τα χαρακτηριστικά του τριτογενούς τομέα.
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα παρουσιαστούν οι δράσεις που περιλαμβάνει η Πράξη αλλά και τα αναμενόμενα αποτελέσματα.

συνέχεια »