Δωρεάν ασύρματο δίκτυο στις πλατείες της Νίκαιας

25.11.2011 | ZASKAR

Ο Δήμος Νίκαιας - Αγ. Ι. Ρέντη προχώρησε στην εφαρμογή ασύρματου ευρυζωνικού δικτύου ανοιχτού χώρου [hot spot] στις πλατείες της πόλης μας.

Σκοπός του προγράμματος είναι η δωρεάν παροχή ασύρματης πρόσβασης στο internet, τόσο  για τους κατοίκους του Δήμου, όσο και για τους επισκέπτες στην πόλη μας, που θέλουν να ενη- μερωθούν για τα ηλεκτρονικά τους μηνύματα ή να περιηγηθούν στο διαδίκτυο. Η εφαρμογή του  θα μπει σε λειτουργία εντός λίγων ημερών, αφού τελειώσουν πρώτα οι απαραίτητες τεχνικές  εργασίες.

συνέχεια »