Κορυδαλλός, Νίκαια, ενοικιαζόμενοι και άλλοι…

06.04.2010 | ZASKAR

Στις 13 Φεβ. προβάλαμε μέσα από halkidona.gr την συνέντευξη που είχαμε πάρει από το Σωματείο Εργαζομένων του Δήμου μας. Στη συνέντευξη αυτή, ο πρόεδρος Ν. Τράκας, μας απο- κάλυψε πως 30 από τους εργαζόμενους που δουλεύουν στον Δήμο Νίκαιας είναι ενοικιαζόμενοι από την ΔΕΕΠΑΠΕΚ του Κορυδαλλού. Ακολούθησαν αρκετές αναπαραγωγές των όσων ειπώθη- καν σε πολλά από τα τοπικά μέσα και σαν συνέπεια όλων αυτών έγινε και μια σχετική ερώτηση από τους δημοτικούς συμβούλους του Δήμου Κορυδαλλού κκ. Ι. Διάκο και Ε. Ψαρρό προς τον κ. Σ. Κασιμάτη, δήμαρχο του γειτονικού μας Δήμου.

Θεωρήσαμε λοιπόν σκόπιμο, αφού έχουν συμβεί όλα τα παραπάνω, να συναντηθούμε τόσο με τον κ. Ψαρρό και τον κ. Διάκο όσο και με τον κ. Κασιμάτη, για να μάθουμε από πρώτο χέρι την άποψή τους.

συνέχεια »